5. oktober 2016

Fosterhjem

Hei! Eg e da en gutt på 17 som bor i fosterhjem og har forsåvidt gjort det hele livet. Eg går på ein fritidsaktivitet og fosterforeldrene mine vil no eg skal slutte på den, fordi eg hadde en krangel med noen der engong, har dei rettighet til å bare bestemme at eg ikke kan gå på det lenger? Føler at uansett ka eg seie så forandre dei ikke mening. Hilsen fortvilet gutt

Hei

Takk for at du skriver til oss. Når man bor i fosterhjem er det slik at fosterforeldrene skal fungere nesten på samme måte som foreldre flest.

Barnevernet har omsorgsansvaret for deg, mens fosterforeldrene dine har det som ofte kalles for den daglige omsorgen. Det betyr bl.a. at det er de skal passe på deg, sette grenser for deg og sørge for at du har det bra i hverdagen.

Fosterforeldrene dine har lov til å gi deg konsekvenser om du har gjort noe du ikke skulle ha gjort.

Barn har rett til å bli hørt, og jo eldre du blir, jo mer bør de voksne lytte til deg. Det er likevel de voksne som har ansvaret for deg, og bestemmer. Det kan hende at fosterforeldrene dine har gode grunner for å være strenge, men da må du få vite det.

Her kan du lese mer om rettighetene dine i fosterhjem.

Hvis du synes fosterforeldrene dine har reagert for strengt og det ikke hjelper å snakke med dem, kan du snakke med barnevernet. Alle som bor i fosterhjem skal ha en tilsynsperson. Kanskje du kan ta det opp neste gang du snakker med tilsynspersonen. Du kan også kontakte barnevernet direkte.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

 

Spørsmålsarkiv