13. desember 2016

Fosterbarn

Jeg har aldrig fått my til penger eller klær.. jeg har altid måtte jobbet hard for ekstremt lite penger for og få kjøpt en telefon hvor mie fosterforeldre kan ringe meg og kjefte meg opp på hvis jeg er borte till en venn hvis jeg får… jeg har blitt utsatt for vold fysisk og psykisk og jeg er lei.. jeg har ikke blitt tatt seriøst av barnevernet. og jeg får ikke stippend fordi mine fosterforledre får penger men de bruker de på dyre ting til dem selv.. jeg vill få dekket borteboer stiped å studie stipend siden jeg har det dårlig "hjemme" og jeg har gitt barnevernet 1 uke på å fikse ting jeg har spurt om i 9 år.. dermeed hvilke brudd har de begått??

Hei, fint at du har skrevet til Barneombudet.

Vi skulle gjerne vært mer konkret i svaret vårt, men ut fra det du skriver er det vanskelig  å si noe klart om hvilke «brudd» som er begått. Det handler om at vi verken kjenner deg, fosterforeldrene dine eller barnevernets håndtering av deg og de behovene du har spilt inn til dem.

Vi kan si noe om rettighetene dine:

Du har rett til å ha det bra i fosterhjemmet og rett til å bli hørt i barnevernet. Det betyr at de skal høre på dine meninger, og de skal fortelle deg hvordan de har lagt vekt på dine meninger når de har tatt beslutninger om deg og den hjelpen du skal få. Hvis du snakker med saksbehandleren din, og forteller hvor dårlig du har det i fosterhjemmet, har du rett til å bli tatt på alvor og lyttet til. Barnevernet skal gjøre det de mener er best for nettopp deg.

Du kan lese mer om retten til å bli hørt i barnevernet her:

Lenke til nettside om retten til å bli hørt i barnevernet

Lenke til nettside om hva du kan gjøre hvis du er misfornøyd med barnevernet

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv