29. mai 2015

Foreldre

Jeg leste at alle barn har rett til jevnlig kontakt med både mor og far… Hvor mange dager/timer/uker har du rett til å være sammen med f.eks hvis du har skilte foreldre og bor fast hos mor…hvor mange timer/dager/uker har du rett til å være med far ??

Tema: Samvær

Hei

Fint at du skriver til oss

Når foreldre skiller seg, skal de lage en avtale om hvor ofte barnet skal være sammen med forelderene. Noen barn bor mest hos en av foreldrene og er hos den andre på det vi kaller samvær. Mens andre barn bor like mye hos hver forelder. Det er ingen regler som sier hvilken løsning man skal velge eller nøyaktig hvor ofte det skal være samvær. Foreldrenes oppgave er å finne fram til en løsning som er bra for barnet.

Når foreldrene lager en slik avtale skal de hører på hva barnet deres tenker og mener om saken. Selv om barnet har rett til å bli hørt er det foreldrene som til syvende og sist bestemmer.

Les mer om samværsavtale her

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv