1. juni 2018

for varmt i klasserommet

jeg går på Danielsen ungdomskole Frekhaug og vi har målt opp i 32 grader i klasserommet. jeg har prøvd å vise det dere har skrevet om hvor varmt det skal vere i klasserommet, men de gidder ikke å høre på. når jeg prøver å vise det får jeg anmerkning. så lurer jeg på om vi kan gå hjem når det er så varmt

Tema: Skole

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Elever har rett til å ha et godt fysisk skolemiljø. Det betyr blant annet at det ikke skal være for varmt eller for kaldt på skolen. Helsedirektoratet sier at det skal være mellom 23-26 grader i klasserommet om sommeren.

Hvis det er for varmt i klasserommet deres, har dere rett til å be rektor om å gjøre noe med det. Dere kan be foreldrene deres om hjelp til dette. Hvis rektor ikke svarer, eller skolen ikke løser problemet, kan dere klage til fylkesmannen i det fylket dere bor i.

Her kan du lese mer om retten til et godt fysisk skolemiljø, og hvordan dere kan klage. 

Vi håper det løser seg!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv