12. juni 2017

Flytting og bytting av skole

jeg er en jente på 10 år som bor mest hos mamma.
Mamma skal nå flytte fra der vi bor nå og lengre ut på den øyen vi bor på.
Ved mammas hus er det skole rett over veien.
Mamma har spurt meg hva jeg tenker om å bytte skole og jeg vil gjerne.
Men pappa som bor på en annen øy vil at meg og søsteren min skal gå der vi går nå.
Han har sagt vi kan bo mer hos ham men jeg vil ikke det. For hos mamma har jeg en annen lillesøster og mamma skal ha ny baby i september, så har mest familie der.
Kan mamma bytte skole for meg , for hun sier hun må vente på hva pappa sier. Å kan jeg få være med å bestemme?

Hei!

Det er foreldrene dine sammen som bestemmer hvor du skal bo og gå på skole. Foreldrene dine har laget en avtale om hvor du skal bo, og hvis noe skal forandres må foreldrene dine bli enige om å gjøre om på avtalen. Det kan ofte være vanskelig for den av foreldrene som får være mindre sammen med barna.

Du har rett til å bli hørt og bli tatt på alvor, både når det gjelder hvor du vil bo og hvilken skole du skal gå på. Men det er foreldrene dine som bestemmer til slutt.

Det er viktig at foreldrene snakker med barna om disse tingene. Vi synes du skal spørre moren din om å snakke om det igjen.

Her kan du lese mer om reglene som gjelder når foreldre ikke bor sammen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv