20. april 2017

flytting

kan eg velga sjøl om e flytta t 1vgs

Tema: Skole

Hei

Du har rett til å velge din egen utdanning. Samtidig er det slik at foreldrene dine fortsatt har ansvar for deg fram til du blir 18 år. Men etter hvert som du blir eldre kan du i større og større grad kreve at dine meninger vektlegges. Du skal få økt bestemmelsesrett i saker som angår deg.

Når du går på videregående kan du altså kreve at foreldrene dine skal lytte til dine meninger om det å flytte hjemmefra.

Likevel er det slik at så lenge du er under 18 år (ikke myndig) trenger du dine foreldres samtykke til å flytte hjemmefra. Det er derfor nødvendig at du og foreldrene dine blir enige om at du skal flytte for å begynne på skole.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv