6. april 2017

Flytting

Kan foreldrene bare bestemme at hele familien skal flytte selv om jeg ikke vil? Jeg skjønner at foreldre bestemmer og sånt, men føler barna også kan bestemme litt når det gjelder sånt?

Hei,

Foreldrene dine kan ta avgjørelser om hvor du skal bo frem til du er 18 år. Det står i loven at foreldre har rett og plikt til å ta avgjørelser for barnet i personlige spørsmål, frem til barnet er 18 år. Det å flytte er akkurat som du sier, et slikt spørsmål.

Det å flytte er en stor beslutning som påvirker alle i familien. Selv om det er foreldrene som bestemmer, er det viktig at dere snakker sammen og at alle får fortelle hva de føler om det. Du har rett til å bli hørt og det du mener skal tillegg vekt. Derfor bør du fortelle dem hva du synes om å flytte. Det er dessverre ikke sikkert det hjelper, men det er likevel viktig å få fortalt hva du føler slik at de kan ta det med i betraktningen.

Det er mange som synes det er vanskelig å snakke med voksne om viktige ting. På denne siden har vi laget noen tips til hvordan du kan gjøre det. Kanskje du kan bruke denne når du skal snakke med foreldrene dine?

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv