6. januar 2017

Flytting

Kan man flytte ut uten foreldres samtykkelse? Evt når eller under hvilke omstendigheter?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Nei, så lenge du er under 18 år så kan du ikke flytte uten foreldrenes samtykke. De må være enige i at du skal flytte, og det er fordi de har ansvaret for deg frem til du er 18 år.

Dersom dere blir enige om at du kan flytte, så må foreldrene dine dekke utgiftene dine til bolig, mat og andre nødvendige ting. Så lenge du er under 18 år så må også foreldrene undertegne husleiekontrakt og andre avtaler for deg.

Her finner du en side om det å flytte for seg selv.

Du skriver ikke noe om hvorfor du eventuelt vil flytte, men dersom det er vondt og vanskelig hjemme så kan du ta kontakt med barnevernet der du bor. Dersom de mener forholdene er for dårlige hjemme så kan de hjelpe deg videre.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv