2. mai 2017

Flytte hjemme i fra

Hei, til høsten begynner eg på VGs, til skulen har eg en reise vei på 1 time per vei. Som derfor ikke er nok til å få støtte til å flytte. Årsaken til at eg ønsker å flytte er fordi det ikke er lett hjemme, min far har utsatt meg og min familie for psykisk vold gjennom hele barndommen min. Ved hjelp av barnevernet har han nå flytter og jeg har ikke hatt kontakt med han på 2 år. Hele familien sitter igjenn med ulike problemer etter dette, min søster har fått diagnosen postdramatisk stress. Min andre søster sliter også med udiagnostisert sosial angst, eg blir veldig sliten og det går utover mitt skule arbeid av å bu hjemme, siden eg må ta såpass mye hensyn til de andre i familien, eg er selvstendig og vet at eg ville klart meg bedre på e hybel nerme skulen eller noko liknande, er det mulig og få støtte til å bu vekke frå familien, og hvordan skule eg få det til?

Hei,

Takk for at du skriv til oss!

Du spør om du kan flytte heimefra. Ja, det kan du, men fram til du er 18 år, må foreldra dine vere einige i at du skal flytte. Sidan du ikkje har kontakt med faren din, må mora di bestemme dette. Du kan óg snakke med saksbehandlaren din i barnevernet.

Sjølv om du ikkje bur heime, har foreldra dine ei plikt til å forsørgje deg til du er ferdig med vidaregåande skule. Du kan óg søke Lånekassa om stønad for å bu.

Lenke til Lånekassa si side om bustipend.

På våre nettsider kan du lese meir om kva for rettar du har til å flytte for deg sjølv.

Lenke til Barneombodet si nettside om å flytte for seg sjøl.

Helsing frå oss hos Barneombodet

Spørsmålsarkiv