1. juni 2017

Flytte hjemfra

Hei!
Jeg fyller 18 om ca en uke. I mange år har jeg mistrives og hatt det dårlig hjemme. Barnevernet har vært involvert i en kort periode i familiesituasjonen da jeg var yngre, men jeg var ikke hovedpersonen i saken. Etter mange år med psykisk vold hjemme, så er jeg lei. Jeg har lyst til å flytte ut etter sommerferien, og lurte på hvordan jeg bør gå fram. Er det noen rettigheter jeg bør vite om? Bør jeg ta kontakt nå mens jeg er under 18? Takk for svar! 🙂

Hei, og takk for at du skriver til oss!

Så trist å høre at du ikke har hatt det særlig bra hjemme i perioder. Når du har fylt 18 år så er du myndig og kan bestemme selv. Det betyr at dersom du vil flytte ut hjemmefra, så kan ikke foreldrene dine nekte deg det. Men da må du også regne med å måtte betale for bosted selv.

Det er likevel slik at foreldrene dine har en plikt til å hjelpe deg økonomisk så lenge du fortsetter med «vanlig» skolegang, som her menes videregående skole. Det står i barnelova § 68.

Men dersom det ikke er slik at du må flytte for å gå på videregående skole så kan nok foreldrene dine kreve at du skal bo hjemme for at de skal fortsette å forsørge deg.

Siden du trekker inn barnevernet, så tenker du kanskje på det som kalles ettervern? Det betyr at barnevernet hjelper til med for eksempel hjelp til å finne en plass å bo, økonomisk hjelp, og støtte til å fullføre videregående skole.

Det er nok ikke så veldig sannsynlig at du har rett på ettervern siden du ikke har vært særlig involvert med barnevernet. Men de beste til å svare på dét er nok barnevernet i kommunen din, så de bør du i så fall kontakte så fort som mulig.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv