15. januar 2018

Flytte for meg selv!

Bor på institusjon. Men vil gjerne flytte for meg selv! Og kunne det ha gått Ann å bodd med typen evt?

Hei,

Takk for at du skriver til Barneombudet!

Du kan bestemme hvor du vil bo selv når du fyller 18 år. Fram til da er det foreldrene dine, eller barnevernet, som har ansvar for deg. For at du skal kunne flytte for deg selv, må de som har ansvar for deg være enig.

Du må altså snakke med den som har ansvaret for deg, og se om dere kan bli enige om noe.

Du kan lese mer om å flytte for seg selv, på våre nettsider.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv