15. september 2017

Flytte

Rettigheter til selv å bestemme hvem av foreldrene en vil bo hos

Hei,

Du har rett til å si din mening om hvor du vil bo når foreldrene dine ikke bor sammen. Jo eldre du blir, jo mer skal din mening telle.

Det er viktig at du sier fra til foreldrene dine om hvordan du vil ha det. Noen synes det kan være vanskelig å få sagt ifra til foreldrene sine. Vi har derfor laget noen tips til den vanskelige samtalen med en voksen.

Du kan også snakke med noen på familievernkontoret, sånn at de kan hjelpe deg.

våre nettsider kan du lese mer om hvordan du kan endre avtaler om hvor du skal bo, og om hvilke rettigheter du har.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv