20. juni 2018

Får lærere bestemme dette?

For et par uker siden hadde jeg spist en stor frokost, og var dermed ikke sulten i lønsjtiden. Læreren min (dame ca 50år) ropte høyt i klassen da hun så jeg ikke spiste. Hun ropte «(navnet mitt) PRØVER DU Å SULTE DEG?!» høyt ropte hun også! Siden jeg er litt overvektig følte jeg dette som krenkende.. Kan lærere bestemme om vi skal spise eller ikke?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Lærere kan ikke bestemme om du spiser eller ikke og har heller ikke lov å oppføre seg på en måte som kan krenke deg.

En lærer kan selvfølgelig bli bekymret om du ikke spiser, men da skal hun helst ta en samtale med deg på tomannshånd. Hun bør ikke ta dette opp med deg foran hele klassen. Det kan være at hun har vært litt ubetenksomt eller mente å være morsom, men siden du følte deg krenket kan det være viktig å ta det opp med henne.

Om du synes det er vanskelig å snakke med henne direkte kan du også ta det opp med en annen voksne du stoler på. For eksempel helsesøster, kontaktlærer eller en annen lærer du har tillit til.

Du kan lese mer om å ha et godt og trygt skolemiljø her.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv