8. februar 2018

familie

Kan vi kalle en voksen som bor alene uten barn og foreldre for en familie?

Tema: Familie

Hei!

En voksen som bor alene kan ikke kalles en familie. Men den personen kan likevel være i familie med noen andre. For eksempel med foreldre eller søsken.

En familie er personer som er knyttet sammen. Enten fordi de er gift eller samboer, eller fordi de er i slekt med hverandre som barn, foreldre, søsken, besteforeldre, og så videre.

I leksikon kan du lese enda mer detaljert hva en familie er.

Vi håper dett svaret var oppklarende!

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv