8. juni 2017

Et godt liv

ikke la barna bruke russ midler ikke la barna jøre noe dumt la branna leve i gåt liv

Hei!

Vi har tatt bort navnet som sto i overskriften, slik at du er anonym.

Vi er helt enige med deg i at det er viktig at barn og unge får hjelp til ikke å bruke rusmidler og gjøre dumme ting.

Hvis du kjenner noen som ruser seg og gjør dumme ting når de er rusa, kan både du og de kontakte rustelefonen og få råd.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv