12. januar 2018

Er dette riktig??

Hei tror jeg har kommet til barneverntjenesten/Barneombudet vet egentlig ikke hvorfor jeg er her men men, Prøver vel egentlig å få noen svar For det første : Hvis jeg var i en situasjon der barnevernet/Politet henter meg fra skolen min for et avhør om en rettsak som kanskje skulle skje, Men det som skjedde dette er en litt kortere versjon. Så jeg var på vei til skolen og når jeg kom til skolen så satt jeg meg ned og var i klasserommet ca, 5-10 minutter så får jeg beskjed av en ansatte som jobber på skolen. At jeg ikke skal være tilstede på skolen idag osv og blir som sagt kalt inn i et avhør med politet om en sak om meg osv den situasjonen jeg sitter i /satt, Og jeg bodde i barnevernet kom hjem til hjemmet mitt til mor eller far (dato slettet) tatt fra barnevernet (dato slettet) og blir bet om at jeg ikke kan ringe til mor eller far og sier jeg blir hentet til avhør til politet og jeg setter meg i bilen for å prøve å samarbeide med Barnevern/Politet. Og selvfølgelig sier de til meg alt kommer til å gå bra får ikke ringe til mor eller far, og etter 1-2 timer gir de beskjed senere og ringer hjem til foreldre mor eller far sier ifra om at barnet er tatt fra skolen/meg. Spørsmålet er dette lovlig og ta barn ut av skolen for avhør og ikke si noen til mor eller far som har omsorg?? Så lenge de ikke har bevist noe og vunnet rett mot mor eller far nå nylig og fått omsorgen til barnet. Jeg bruker definisjonen av (barn) for å ikke si kjønnet mitt Hilsen anonym men jeg kan si to ting jeg er et menneske og jeg har menneske rettigheter, Uten menneskerettigheter hvordan skal man vite som menneske hva du har ret til og hva du ikke har ret til altså menneskerettigheter.

Hei

Så fint at du har skrevet til Barneombudet. Vi skal forsøke å svare på spørsmålene dine. Hvis vi ikke har forstått helt hva du mener så kan du skrive til oss igjen og forklare.

Alle mennesker i Norge er beskyttet av menneskerettighetene. Gjennom FNs barnekonvensjon er barn gitt spesiell beskyttelse. Denne konvensjonen er også blitt norsk lov, og alle som jobber med barn må følge det som står i FNs Barnekonvensjon. Dette gjelder også barnevernet og politiet. Du kan lese mer om FNs Barnekonvensjon på våre nettsider.

Politiet kan komme inn i en sak på flere måter. Ofte vil politiet enten komme inn i en sak dersom de har mistanke om at barnet/ungdommen har gjort noe som er ulovlig, eller dersom politiet mistenker at barnet/ungdommen er utsatt for noe  ulovlig fra andre. I disse tilfellene vil politiet også som oftest kontakte barnevernet, som har ansvaret for å  sørge for at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Dersom politiet har mistanke om at barnet/ungdommen har gjort noe ulovlig vil de gjennomføre det som kalles avhør. Det betyr at barnet/ungdommen kalles inn til å snakke med politiet. For barn under 18 år skal foreldrene som regel informeres før avhøret gjennomføres. Noen ganger kan politiet la være å informere foreldrene, og det er lov.

Hvis politiet mistenker at barnet/ungdommen er utsatt for noe som er ikke er lov, eller at barnet/ungdommen ikke har det bra hjemme, skal politiet kontakte barneverntjenesten. Barneverntjenesten kan da snakke med barnet og dette skjer ofte på skolen hvor barnet/ungdommen går. Hvis barnevernet har mistanke om at barnet/ungdommen blir mishandlet eller utsatt for alvorlige overgrep i hjemmet, skal de snakke med barnet uten å informere foreldrene først.

Vi håper dette var svar på det du lurte på. Hvis ikke, må du bare ta kontakt med oss igjen.

Hilsen oss i Barneombudet

NB Vi har slettet noe informasjon i spørsmålet ditt for å anonymisere deg enda bedre

Spørsmålsarkiv