28. september 2017

Enspretten

På skolen min er det både barne-og ungdomsskole men vi har forskjellige skolegårder. Noen av oss er venner med de som går i sjuende mens vi selv går i åttende. Vi har pleid å ha enspretten der barne-og ungdomsskolegårdene møtes i 2 år, men når vi har begynt i åttende har vi plutselig ikke lov til det bare fordi vi ikke går på samme trinn. Er det lov å hindre barn på skolen å leke sammen selvom vi går på ungdomsskolen og de på barneskolen?

Hei og takk for spørsmålet ditt!

Vi skjønner at dere synes dette er dumt. Likevel er det sånn at skolen kan bestemme dette.

Vi i Barneombudet mener at skolen må snakke med elevene om sånne ting.  Elever har rett til å si sin mening når skolen bestemmer ting som angår dem. Det står i Barnekonvensjonen artikkel 12.

Hvis dere ikke er enige i regelen kan dere ta det opp med elevrådet på skolen. Dere kan si at det er viktig for dere å få være sammen med hverandre. Dere kan også si at dere har rett til å bli hørt, og at skolen skal legge vekt på hva dere mener.

Hvis skolen ikke er enig, må de forklare dere hvorfor.

Vi håper svaret var til hjelp. Hvis ikke kan du skrive til oss igjen.

hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv