20. november 2017

En føkka lærer

Er det greit å gi anmerkning til alle sammen i klasserommet når en bråker?

Tema: Skole

Hei, og takk for spørsmålet ditt.

Nei, det er ikke lov å gi anmerkning til alle sammen når det bare er noen som bråker. Dét kalles å gi en kollektiv straff, og det er ikke lov. Straff skal kun gis til de som har gjort noe galt.

Vi har laget en egen side som handler om kollektiv straff. Her kan du lese mer om kollektiv straff, og finne et klageskjema som du kan fylle ut og levere til rektor.

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv