20. desember 2017

Dysleksi

hei, har lærere utenom norsk lov til og rette på norsk- skrivefeil i prøver og innleveringer? har ein lærer som retter på skrivefeilene mine på kjemi prøver, er dette lov?

Tema: Skole

Hei!

Skolen skal legge til rette for elevene. Det er viktig slik at den enkelte elev kan prestere best mulig i de ulike fagene.

Siden du har dysleksi er det viktig at lærerne i de forskjellige fagene prater med deg og hører hva du trenger av hjelp og tilrettelegging. Det er ikke sikkert at det å påpeke skrivefeilene dine er den rette måten å gå frem på. Det er heller ikke sikkert at det er nødvendig for å gi deg en riktig vurdering i fagene.

I norsk er rettskrivingen viktig. Men i kjemi skal læreren vurdere din kunnskap i forhold til de mål som står i læreplanen for det faget. Dersom læreren mener det er vanskelig å forstå hva du mener, så kan det være viktig at dere jobber videre med skrivingen. Men å rette skrivefeilene dine er kanskje ikke så viktig dersom du uansett får frem hva som er din kunnskap i faget.

Vårt råd er at du prater med læreren om hvilke læringsmetoder, studieteknikker og type tilbakemeldinger som gjør at du lærer og presterer best. Dersom du trenger hjelp med å ta dette opp med skolen kan du be saksbehandleren din i PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) om å ta det opp med skolen.

Dysleksiforbundet har laget retningslinjer for hvordan skolene skal følge opp elever som har dysleksi. Vil du vite mer om det kan du se her: Retningslinjer fra Dysleksiforbudet

Vil du vite mer om de regler som gjelder for å høre elevene og tilrettelegge for dem, så finner du det her:

Barnekonvensjonen artikkel 12 – om å høre barn, 

Barnekonvensjonen artikkel 3 – om barnet beste

Opplæringsloven §1-3  – om plikten til å tilrettelegge for elevene

Vil du vite mer om hvordan lærere skal gi vurdering i fag kan du lese om det her: Vurdering på ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv