17. august 2017

Drosje til skolen

Hva er maks alder for dem som har pådratt seg skade, ved å få gratis drosje til skolen

Hei,

Elever i videregående skole har rett til skyss om de er midlertidig skadet på en slik måte at de har behov for skyss. Denne retten gjelder uavhengig av alder på eleven og av avstanden mellom der du bor og skolen.

Ta kontakt med administrasjonen på skolen og be om hjelp til å søke om skoleskyss.

Håper du finner ut av dette!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv