30. august 2017

do på skolen

hvorfor kan man ikke gå på do?
jeg skjøner at noen sier de må på do men det går jo bare utover dem

Hei,

Takk for spørsmålet ditt!

Vi tror du skriver om lærere som nekter elever å gå på do i timen.

Hvis man må veldig på do, er det jo vanskelig å konsentrere seg. Det kan derfor være lurt av læreren å la eleven få gå på do i timen.

Det vanlige er likevel at man går på do i pausene. Pausene bør også være så lenge at alle som har behov rekker et dobesøk.

Nå er det også slik at læreren har ansvaret for alle elevene i klasserommet. Dette betyr at en lærer egentlig ikke kan la en elev gå rundt på skolens område i timene uten tilsyn. Hvis elevene i en klasse går ofte på do i timene, kan det også forstyrre undervisningen. Det kan altså være gode grunner til at læreren sier nei noen ganger.

Vi anbefaler deg å snakke med kontaktlæreren din om hvordan dere kan løse slike situasjoner på din skole på best mulig måte både for elevene og læreren. Det er også en sak elevrådet kan se på.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv