31. august 2017

Do på skolen

Doen vår er så skitten og ekkel at det ville være bedre å gå på do i Tjernobyl. Hvorfor gjør skolen vår ikke noe med det?

Hei,

Takk for at du kontakter oss.

Det er mange elever som opplever at toalettene på skolen er ekle og skitne. Elever på skolen har rett til et godt skolemiljø. Det er viktig for trivsel og læring.

Det er viktig at dere klager til rektor. Dette er også en sak som du kan ta opp med elevrådet på skolen. Hjelper ikke dette, så snakk med noen foreldre .De kan ta det opp med Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) som igjen kan sende en klage til rektor.

Ta en titt på vår side om Fysisk skolemiljø. Her finner du mye nyttig informasjon om rettighetene dere har på skolen og hvordan dere kan klage dersom rettighetene ikke er oppfylt.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv