31. august 2017

Diskriminering

Mammam pappa og søster og storesøster diskriminerer meg! Jeg rydder opp rettet søstera mi hele tid det e kun eg som går opp te kaninen e ingen spør om eg fryser eller om jeg mangler no spør kun søstera mi! Hjelp?

Tema: Familie

Hei, så fint at du skriver til oss!

Vi skjønner at dette kan være vanskelig. Det er ikke noe gøy å føle at man blir urettferdig behandlet.

Vi tror det er lurt at du snakker ordentlig med foreldrene dine om dette. Kanskje har de ikke tenkt over at det de gjør ikke er særlig rettferdig. Prøv å forklar dem hva du føler og tenker. Foreldrene dine har ansvaret for at du har det godt hjemme, så dette må de ta på alvor. Kanskje dere kan bli enige om noen regler for hvordan dere skal ha det?

Hvis du synes det er vanskelig og snakke med foreldrene dine, har vi laget noen tips på denne siden.

Du kan også snakke en lærer, helsesøster eller en annen voksen du stoler på. Helsesøstre er vant til å snakke med barn og ungdom, og de har også god oversikt over andre som kan være til hjelp når man har det vanskelig hjemme.

Du kan også ringe eller skrive til Kors på halsen. Der får du snakke med voksne som har god opplæring i å lytte, snakke og støtte barn og ungdom.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet.

Spørsmålsarkiv