20. mars 2018

Dato artikkel 31

Heisann! Jeg skriver en oppgave om barns rettigheter, og lurer på når artikkel 31 ble skrevet? Må ha det til litteraturlisten min:)

Tema: Rettigheter

Hei,

FNs barnekonvensjonen ble skrevet mellom 1979 og 1989. Den ble vedtatt i FN 20. november 1989, så i litteraturlista kan du nok skive denne datoen.

I Norge ble barnekonvensjonen ratifisert 8. januar 1991, og fra 2003 gjaldt barnekonvensjonen som norsk lov.

Lykke til med oppgaven din.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv