20. april 2017

Classywalk

Jeg ønsker meg en classywalk. men er ikke stor nok.og det er mange I klassen min som har det😢😡

Tema: Aldersgrense

Hei!

Aldersgrensen for Classywalk i Norge er 16 år. Grunnen til at det er  aldersgrense på disse er at de har motor. Motoren gjør at det kreves mer for å kjøre disse enn for eksempel et skateboard eller en sykkel.

Du finner mer informasjon om aldersgrensene for Classywalk på denne siden.

Du kan også lese mer om reglene for bruk av Classywalk i denne artikkelen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv