10. mars 2018

Bytte skole

Finnes det skjemaer eller regler for å bytte skole?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

Hovedregelen er at en må gå på nærskolen, det vil si på den skolen der du bor. Men det er noen kommuner som har bestemt at det skal være  «fritt skolevalg», og at kan elever søke på alle skolene i kommunen. På kommunens nettside kan du finner ut mer om det.

Normalt kan en ikke kreve å bytte skole uten at en flytter til et annet sted der de har en annen nærskole. Men selv om en ikke kan kreve å bytte en skole, så kan en likevel søke kommunen om det. Det er bare å sende en e-post og si hvorfor det er viktig for deg. Foreldrene dine må være enige i det.

Dersom du vil flytte fordi du blir mobbet og skolen ikke klarere å løse saken på en god måte, så kan Fylkesmannen bestemme at du skal få lov å flytte til en annen skole dersom det er best for deg. Fylkesmannen er den som passer på at skolene følger de lover og regler som gjelder. Men først må du eller foreldrene dine si ifra til skoen at du ikke har det bra. Får du ikke hjelp så kan du si ifra til Fylkesmannen.

 

Du skriver ikke noe om hvorfor du vil bytte skole, men ofte er det slik at det kan være lurest å få ting til å fungere på den skolen du går på. Lærere og rektor skal sørge for at du som elev har det bra på skolen.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv