20. desember 2017

Bytte skole?

Hei
Jeg er en 13 år gammel jente som starter i 8. Klasse denne høsten. Jeg har helt siden jeg gikk på barneskolen ikke hatt noen gode venner jeg kan stole på. Jeg blir på en måte ertet/mobbet av de andre.ange av guttene kaller meg stygge ting som f.eks hore. Det aller verste er at dette går ut over karakterene mine. Jeg har fortalt mamma om dette og hun er positiv om å bytte skole til en som til og med er nærmere der jeg bor. Jeg har en god del venner på denne skolen. Jeg lurer på hva jeg må gjøre for å få byttet skole. Takk for svar på forhånd❤️

Hei!

Så bra at du skrev til oss om skolebytte.

Dersom du vil bytte skole kan du søke kommunen din om det. Du kan ikke kreve å få gå på en annen skole,  men kommunen kan gi deg lov til å gå på en annen skole dersom det er ledig skoleplass der. Du kan ringe til rektor på den skolen du har lyst til å begynne på, og spørre om hvordan du skal gå fram.

Ingen har lov til å holde deg utenfor eller kalle deg stygge ting. Dersom du ikke hadde det bra på din gamle skole, så skulle skolen satt inn tiltak og løst saken slik at det ble bra. Dersom skolen ikke ordnet opp, så kan det å bytte skole være en god måte å løse saken på. Særlig dersom det er dette du vil, og den nye skolen er i nærheten av der du bor og du har venner der.

Når du søker kommunen om å få begynne på den andre skolen bør du si ifra om at du ikke har hatt det bra på den gamle skolen, og be dem behandle søknaden som et tiltak etter opplæringsloven kapittel 9A.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv