14. februar 2017

Bytte fosterhjem

Hei, jeg har bodd i det samme fosterhjemmet i 12 år nå. I de siste 3 årene har jeg bare kranglet med fosterforeldrene mine og føler meg ikke tryg, hjemme eller velkommen… Jeg har ønsket å bytte fosterhjem i 4 år nå, jeg føler meg veldig ukomfortabel også. Det nytter ikke å snakke med barnevernet for de hører ikke på meg. Jeg snakker med helsesøster noen ganger å, men det ser ikke ut til å hjelpe meg. Jeg trives ikke på skolen heller, og jeg vil så gjerne bytte fosterhjem til Sør-Korea. Er det mulig?

Hei!

Når man bor i et fosterhjem i Norge så har man rett til å ha det trygt og godt. At du ikke føler deg trygg, hjemme eller velkommen er ikke bra.

Du sier at du har prøvd å snakke med barnevernet, og det har du gjort helt rett i. Når barn klager til barnevernet har de rett til å bli tatt på alvor og bli hørt, og de bør forklare deg hvorfor de gjør som de gjør.

Dersom du er veldig misfornøyd med den hjelpa du får hos barnevernet, så kan du klage på dem. Da må du kontakte Fylkesmannen i fylket der du bor. Å bytte fosterhjem til Sør-Korea er nok ikke mulig.

På denne siden har vi skrevet om mulighetene for å klage på barnevernet.

Lenke til nettside med kontaktinformasjon til fylkesmannskontorene i Norge

Også på skolen har du rett til å ha det bra. Dersom du ikke har det bra på skolen din må du fortelle lærer og/eller rektor om dette. Da skal de gjøre tiltak for at du skal få det bra på skolen. Les mer om trivsel på skolen her.

Skriv gjerne tilbake til oss hvis du har flere spørsmål eller trenger hjelp.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv