26. mars 2018

Bitcoin

Kan eg selv bestemme om eg vil sette inn penger i bitcoin

Hei,

Takk for spørsmål!

Når du har fylt 15 år, kan du i utgangspunktet bruke penger du har fått, tjent eller spart selv, til det du vil.

Men de som gir deg en pengegave, kan si at pengene skal brukes til noe spesielt. For eksempel kan besteforeldre si at konfirmasjonspenger skal gå til en datamaskin eller at du skal spare dem til studier senere. Da må du følge det ønsket.

Hvis foreldrene dine sparer penger for deg til du blir stor, kan du heller ikke bruke de pengene som du vil før du er 18 år. Da må foreldrene dine være enig først.

Husk at foreldre stort sett gir velmenende råd fordi de mener at noe er til det beste for deg. Hør derfor på hva de har å si, og ta det med i vurderingen før du bestemmer deg for å bruke masse penger på det ene eller det andre.

Akkurat når det gjelder kryptovaluta så kan det vise seg å være vanskelig å få kjøpt for personer under 18 år. Da må du uansett ha hjelp av foreldrene dine for å kjøpe. Og det er de ikke forpliktet til å gi deg hvis de ikke vil.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv