16. mai 2018

Bestemme

Hvorfor får de voksne bestemme mest?

Hei, og takk for at du skriver til oss.

De voksne bestemmer mest fordi de er det som kalles myndige. Det betyr at man får lov til å bestemme selv hva man vil gjøre, og det får man når man blir 18 år gammel.

Men også barn skal få lov til å være med på å bestemme og få si sin mening. Jo eldre man blir jo mer skal man få lov til å være med på å å bestemme. Når man er 16 år er man for eksempel det som kalles «helserettslig myndig», og kan bestemme mye mer over egen helse.

På denne siden kan du lese mer om hvilke rettigheter man har etter hvor gammel man er.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv