23. januar 2017

Bekymringssamtale

Min far sendte politiet en bekymringsmelding fordi jeg har røyket hasj. Må jeg ha bekymringssamtalen med foreldrene mine? Eller kan jeg sende dem ut?

Hei!

Foreldrene dine skal være med på bekymringssamtalen. De har ansvar for deg til du er 18 år. Det som kommer frem i samtalen er viktig både for deg og for foreldrene dine. Det er foreldrene dine som først og fremst skal hjelpe deg så du ikke fortsetter med ulovlige rusmidler.

Bekymringssamtalene legges opp litt forskjellig. Ofte er det sånn at både du og foreldrene dine er med på starten og slutten, men at politiet også har en egen samtale med bare deg og en med bare foreldrene dine. Spør politiet om hvordan de tenker å gjennomføre samtalen med deg.

Dersom du trenger å snakke med en voksen du stoler på uten at foreldrene dine er tilstede kan du si det til politiet. Det finnes også andre du kan ta kontakt med, for eksempel sosiallærer, rådgiver eller helsesøster på skolen din. Du har også rett til å gå til fastlegen din uten at foreldrene dine er med.

Noe av det viktigste med bekymringssamtalen er å gjøre deg og foreldrene dine i stand til å håndtere problemer på en god måte sammen. Det kan være vanskelig for mange ungdommer og foreldre å snakke sammen om rus på en OK måte. Forhåpentligvis kan bekymringssamtalen gjøre det lettere for dere å håndtere problemer som oppstår i framtiden.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv