16. juni 2017

Bekymringsmelding fra Ambulansen

Hei, for to uker siden tok jeg en overdose. I ambulansen spurte de mange spørsmål, to av spørsmålene var om jeg følte meg alene og om jeg var mye alene. Jeg svarte ja, jeg føler meg alene og jeg er mye alene fordi mamma og pappa jobber og fordi jeg ikke går på en offentlig skole. Ambulansen sendte en bekymringsmelding til barnevernet og vi er innkalt til et møte. Spørsmålet mitt er hva kommer barnevernet til å gjøre? Jeg har det jo bra hjemme.

Tema: Barnevern

Hei!

Så fint at du spør oss om barnevernet. Vi vil si litt om hvordan barnevernet jobber, og hva de kan hjelpe til med. Siden vi ikke kjenner deg og familien din kan vi bare gi noen generelle råd. Når dere kommer til barnevernet vil de fortelle dere mye mer om hvem de er, og hvordan de jobber.

Barnevernet kan hjelpe familien din selv om du synes du har det bra. Men det at du tok en overdose er veldig alvorlig. Dersom du har et rus problem, så skal barnevernet passe på at du for behandling og hjelp. De kan også hjelpe  foreldre til å forstå at de ikke kan jobbe så mye at barn blir ensomme, eller er mye alene.

Mesteparten av det barnevernet gjør er å gi frivillige hjelpetiltak. Det betyr at du, foreldrene dine og barnevernet sammen blir enige om hva som skal skje for at du får den hjelp og omsorg som du trenger.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv