15. desember 2017

Barnevernet, overvektige barn

Hei, vet ikke om dere kan svare på dette men tar en sjanse.
Hvorfor blir ikke barnevernet involvert når unger er sykelig overvektige? Hvis foreldrene bare mater dem med dritt og gir dem for mye mat og lite aktivitet, så er vel det omsorgssvikt?

Tema: Barnevern

Hei!

Barnevernet kan bli involvert når barn har sykelig overvekt, men det er nok først og fremst der dette er svært alvorlig og foreldrene ikke lytter til råd og veiledning fra lege, helsesøster eller andre at det er aktuelt at barnevernet griper inn.

I den første paragrafen i barnevernloven (formålsparagrafen) står det at formålet med barnevernloven er:

  • å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid
  • å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår

Barnevernet kan altså gripe inn med hjelp, råd og veiledning hvis foreldre ikke lytter til råd fra for eksempel lege og helsestasjon, og dermed setter barnets helse og utvikling i fare. Det finnes også eksempler på at barn har blitt flyttet ut av familien på grunn av sykelig overvekt.

Som du sikkert vet, er det mange årsaker til overvekt. En kan være overspising og svært usunt kosthold, men det finnes også mange andre årsaker, for eksempel ulike sykdommer og genetiske årsaker. Derfor er det ikke slik at alle som er overvektige spiser «dritt» og er lite fysisk aktive. Overvekt kan også være et tegn på at man ikke har det bra, enten på skolen eller hjemme. Det viktige for om barnevernet skal gjøre noe eller ikke, er om foreldrene klarer å gi barnet sitt god omsorg, uavhengig av årsaken til overvekten.

Leger, helsesøstre, lærere og andre som jobber med barn har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er bekymret for et barn. De barna som barnevernet ikke får vite om, kan de ikke hjelpe. Det at helsepersonell ikke melder fra, kan være en årsak til at barn som trenger det ikke får hjelp. Mange bør bli flinkere til å melde fra til barnevernet.

Hvis du er bekymret for et barn på grunn av overvekt, bør du diskutere det med en voksen som kan hjelpe deg med å si fra på riktig måte. Det kan for eksempel være helsesøster på skolen din.

Vi håper dette var svar på spørsmålet ditt!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv