5. januar 2018

Barnevernet har ødelagt livet mitt

Jeg er en jente på 17, som for litt over 1 år siden vant mot mobbeskole og fikk fult medhold av fylkesmannen for brudd på opplæringsloven. Jeg har fått senskader pga mobbingen, jeg legger ofte ut ting om liv og død osv på sosiale medier, har angst og deperesjoner. Noe som resulterte i at jeg for snart4 mnd ble sendt på institusjon av barnevernet.Familien min søskene mine får jeg bare se 3 timer 1 gang i mnd. Skolen klarer jeg skjelden da jeg vil hjem. Alt har blitt mye verre etter bv sendte meg ufrivillig bort. Mere sosiale medier som jeg har blitt avhengig av, jeg rømmer rett som det er, gått mye ned i vekt, store deperesjoner og savner familien min. Far fikk meg inn på håndball lag for 3 år siden og har i de siste årene vært med på treninger, men nå nekter bv lederen han å komme på treningene. Han har ikke gjort noe galt. Kan de virkelig nekte han det enda søsteren min trener der også. Jeg får skjelden alenetid.. får mye kjeft.. jeg vil hjem men de hører hverken på meg eller advokaten. Mor og far har fortsatt omsorgen. Bv prøvde å ta den men vi fikk til samtaleprosess i nemda foreløbig. Hva kan jeg gjøre med alt dette, vil ut herfra snart er jeg rettsløs føles sånn??

Tema: Barnevern

Hei!

Vi forstår godt at du opplever stor usikkerhet og synes det er tungt å bo på institusjon. Det du skriver om er alvorlig og viktig.

Vi vet ikke nok om deg til å si så mye om hva som er rett eller galt i saken din. En del av det du skriver er en beskrivelse av noe som er veldig vanskelig, men som andre enn oss – advokaten, fylkesnemnda og familien din – må finne ut av for at du skal få svar på hva som skjer videre.

Du har en advokat som det virker som du stoler på. Det er viktig og bra. Advokaten skal sørge for at du nettopp ikke blir rettsløs i et stort og vanskelig system. Det virker som om fylkesnemnda skal behandle saken din videre, og da er det veldig viktig at du og advokaten din fortsetter å fortelle hvordan du har det nå og hva du mener er til ditt eget beste.

Advokaten kan også gi deg råd om hvordan du kan melde fra eller klage til barnevernet og fylkesmannen hvis du ikke får oppfylt rettighetene dine på institusjonen der du bor. Det er viktig at barnevernet husker på at institusjon ikke er den eneste løsningen for ungdommer som ikke kan bo hjemme. Barnevernet skal hele tiden forsøke å finne den løsningen som er best for akkurat deg, og de skal lytte til dine meninger. Hva du sier skal ha stor betydning.

Landsforeningen for Barnevernsbarn er en organisasjon for ungdommer som er eller har vært i barnevernet. De kan både gi deg råd og støtte og kanskje du også kan treffe andre der som har opplevd noe liknende som deg. Hvis du ønsker det, kan du forsøke å kontakte dem.

Vi forstår at du sikkert hadde ønsket bedre råd og en løsning som gjør at du får det bedre med en gang. Dessverre er det ikke så mye vi kan gjøre for å få til akkurat det. Vi håper likevel at dette svaret er litt nyttig for deg.

Du har opplevd mye, så det kan godt være ting vi ikke har fått med oss eller forstått. Skriv gjerne tilbake til oss hvis du har andre spørsmål eller føler at vi ikke har svart på det du spurte om.

Vi håper at du får noen positive nyheter og får det bedre veldig snart.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv