7. mars 2018

barnevernet

hei!
jeg flyttet hjemme ifra for ca 7 måneder siden. det var jeg nødt til å gjøre pga mine foreldre ikke klarer å forsørge meg. jeg har bodd i fosterhjem før og flyttet hjem for 4-5 år siden. jeg er en svært moden jente , men vil ikke gå for mye inn i saken fordi det er veldig mye, men etter at jeg flyttet hjem har det vært trøbbel mellom meg og foreldrene mine slik at jeg nå har flyttet. gjennom hele prosessen har jeg blitt kastet mellom bv tjenesten og nav og det tok flere måneder før ting ble gjort. bv tjenesten har ikke svart oss når vi har ringt, de har snakket nedlatende til meg og mine foreldre, gitt ut feil informasjon til andre etater som skulle ha vært til hjelp osv. vi har kontaktet fylkesmannen men saken ble henlagt og vi hørte ikke noe mer. nå virker det som om alle har gidd opp, men det vil ikke jeg.
Jeg mener at barnevernstjenesten ikke har gjort jobben sin og på flere måter gjort min tilstand både fysisk og psykisk svært vanskelig. har dere noe tips til hva jeg kan gjøre?

Tema: Barnevern

Hei og takk for at du skriver til oss hos Barneombudet.

Det er leit å høre at ting har vært vanskelig.

Dersom du ikke er fornøyd med den jobben som barnevernet gjør så kan du klage. Først og fremst bør du fortelle saksbehandleren at du ikke er fornøyd slik at dere sammen kan finne ut hva dere kan gjøre. Dersom dette ikke fungerer så kan du klage. Barnevernet har en plikt til å hjelpe til med å skrive en klage. Både du og dine foreldre kan klage til fylkesmannen i det fylket hvor barneverntjenesten holder til. Vi har skrevet mer om klage på barnevernet på hjemmesidene våre.

Vi vil også gjøre deg oppmerksom på at barn over 15 år har egne partsrettigheter i barnevernssaker. Det betyr blant annet at du kan be om å få se dokumentene barnevernet har om deg, klage og ha egen advokat hvis det er snakk om å bli flyttet ut av familien.

Når du er involvert i en barnevernssak har du flere rettigheter. En av de viktigste er retten til å bli hørt. Det betyr at barnevernet skal snakke med deg for å få høre hva du mener, ønsker eller tenker. Barnevernet skal også informere godt om hva de gjør og hvorfor.

Vi håper dette ordner seg på en god måte!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv