5. januar 2018

Barnevernet

Jeg er en gutt på 17 som barnevernet vil tvangsflytte.
Det er under 1mnd til jeg er 18 og barnevernet jobber hardt for å tvangsflytte meg nå. vet ikke så mye om hvorfor enda, de har ikke gitt meg så mye til info..men i mitt tilfelle så gidder jeg ikke mer av dette drittet dem holder på med! Hva skjer om jeg stikker av og kommer tilbake etter jeg er fylt 18? Dem kan vel ikke ha saken min så lenge jeg er over 18, og ikke samtykker til noe videre oppfølging?

Tema:

Hei!

Når du er 17 år er du part i barnevernsaken din. Det betyr at du har rett til informasjon før barnevernet flytter deg og du skal ha en advokat som kan hjelpe deg med å forstå saken og få fram ditt syn på den.

Snakk med advokaten din om dette. Hvis du ikke har en advokat, ta kontakt med barnevernet og be om at de hjelper deg med å få en advokat.

Du kan også kontakte Barnas Jurist som gir gratis rettshjelp til ungdom.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv