4. juli 2017

barnevernes rettigheter

Kan jeg nekte barneverne å være i min hverdag ?????

Hei,

Før du er 18 år kan du ikke nekte barnevernet å være i din hverdag. Men du har rett til å bli hørt når barnevernet bestemmer ting som angår deg. Det betyr at barnevernet skal snakke med deg om hva du mener, ønsker eller tenker. Barnevernet skal også informere godt om hva de gjør og hvorfor.

Dersom du ikke er fornøyd med den jobben som barnevernet gjør så kan du klage. Først kan du fortelle saksbehandleren at du ikke er fornøyd, slik at dere sammen kan finne ut hva dere kan gjøre. Dersom ikke dét fungerer så kan du klage. Barnevernet har en plikt til å hjelpe til med å skrive en klage.

Vi har skrevet mer om retten til å bli hørt i barnevernet på denne siden, og på denne siden finner du mer informasjon om å klage dersom du er misfornøyd.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv