22. mai 2017

Barnevern og lov rett

Jente på 17 her, etter vi vant over skolen i mobbesak og fikk fult medhold av fylkesmannen på alle hold for brudd på opplæringsloven for 1 år siden.straffet skolen oss med bekymrings melding til barnevernet. Har fått angst etter mobbingen og har gått til bup i snart 7 måneder. Bv henger seg på oppsøker meg på skolen 1 gang i uken, plager foreldrene mine som er snille og har vært der for meg i 17 år.. bv prøver å sette meg og mine foreldrer opp mot hverandre. Sier negative ting om mor og far til meg og omvent. De sier at fatter’n er sint og at mutter’n burde slutte med jobben der hun reiser en del. Bv tvinger deg på var plagsomme og lite forståelsefulle, da onkelen min døde av kreft for noen uker siden. De har gjort så vi ikke har fått så mye plass til sorgen. Bv skriver til meg at de skal hjelpe mor og far å bli bedre foreldrer. Værste jeg har hørt, noe så krenkende. De holder i massevis. Må jeg, vi flytte for å bli kvitt de og hva kan gjøres, hvilken rettigheter har jeg osv?

Hei!

Når barnevernet får en bekymringsmelding, skal de undersøke saken. Det betyr som regel at de må kontakte familien og snakke med både barn og foreldre. Dette kan være vanskelig for familien, men det er viktig at barnevernet tar slike meldinger på alvor og undersøker ordentlig.

Etter undersøkelsen skal barnevernet bestemme om det er behov for å gjøre noe i saken. Hvis det er det, er det vanligste er at de setter inn hjelpetiltak som skal gjøre foreldrene bedre i stand til å ta vare på barna sine. Foreldrene må vanligvis være enige med barnevernet om slike hjelpetiltak. Det høres ut som om det er det som skjer i din sak nå, men vi vet ikke nok til å vite det sikkert.

Det høres uansett ut som om det er noe barnevernet ikke har sagt tydelig nok til deg, siden du ikke forstår hva de gjør og hvorfor. Vi synes også det virker som om du føler at du ikke har blitt hørt og tatt på alvor av barnevernet.

Alle barn har rett til å bli hørt når barnevernet undersøker en sak og setter inn tiltak i en familie. Siden du er 17 år har du også partsrettigheter i barnevernsaken din. Det betyr blant annet at du har rett til å se alle dokumentene barnevernet har om deg. Du har også rett til å klage på saksbehandlingen i barnevernet til Fylkesmannen.

Det virker som om du har sagt klart fra til barnevernet om hva du mener, men hvis du ikke har gjort det, er det det første du bør gjøre. Ta kontakt med saksbehandleren din og fortell hva du mener. Vis dem gjerne det du har skrevet til oss.

Hvis det ikke hjelper, vil vi anbefale deg å kontakte Fylkesmannen i fylket der du bor og forklare hvorfor du er misfornøyd med barnevernet. Be dem om hjelp til å klage på det du er misfornøyd med.

Hvis du vil ha hjelp til å klage kan du også kontakte Barnas Jurist. De gir gratis rettshjelp til barn og unge.

Vi håper dette hjelper!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv