27. juni 2017

Barnevern og bup

Jeg er en gutt på 15 år som har gått til bup i snart 7 mnd. Har blitt mobbet mye og har sosialangst. Barnevernet har stressa opp og vært inni bildet i Over 8 mnd etter skolen meldte om bekymring etter mobbingen. Her om dagen ble en fra bv med meg til timen som jeg hadde hos bup, foreldrene mine ble rasende da de ikke visste noe om dette. Har bv lov til å gjøre sånn uten å informere foreldrene mine? Bv har stressa opp lenge og behandlingene hos bup hjelper ikke så lenge bv er så pågående. De er som å snakke til en vegg. Hører hverken på meg eller foreldrene mine. Hvor langt kan de gå og hva kan gjøres?

Tema: Barnevern

Hei

Fint at du skriver til oss.

Når du er involvert i en barnevernssak har du flere rettigheter. En av de viktigste er retten til å bli hørt. Det betyr at barnevernet skal snakke med deg for å få høre hva du mener, ønsker eller tenker. Barnevernet skal også informere godt om hva de gjør og hvorfor.

Så er det også slik at barn over 15 år har egne partsrettigheter i barnevernssaker. Det betyr blant annet at du kan be om å få se dokumentene barnevernet har om deg, klage og ha egen advokat hvis det er snakk om å bli flyttet ut av familien.

Det er synd at du og familien din opplever barnevernet som en stressfaktor i hverdagen. Som du helt sikkert vet har barnevernet plikt til å hjelpe barn og unge som har det vanskelig. For å få til å gi riktig hjelp er barnevernet forpliktet til å samarbeide med andre. De skal samarbeide med deg, foreldrene dine og ikke minst andre som er der for å hjelpe deg – for eksempel bup.

Vi vet for lite om deg og saken din til å si noe sikkert om hva som er rett og galt her. Vi anbefaler dere heller å ta kontakt med Fylkesmannen for å be om råd og veiledning. Dere kan også be dem om å vurdere om barneverntjenesten utfører jobben sin på en forsvarlig måte.

Vi har skrevet mer om retten til å bli hørt i barnevernet på denne siden, og på denne siden finner du mer informasjon om å klage dersom du er misfornøyd.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv