18. september 2017

Barnevern

Jeg har vært i barnevernet lenge pga jeg har opplevd vold hjemme. Jeg vil ikke være hjemme fordi jeg er redd. Har jeg rett til å flytte hjemmefra? Barnevernet holder meg bare hjemme.

Tema: Barnevern Vold

Hei, så fint at du skriver til oss.

Ingen skal utsette barn for vold, og barn skal heller ikke behøve å være redde for å bli utsatt for vold.

Det er veldig viktig at du forteller barnevernet hvordan du egentlig har det hjemme. Si fra om hva du er redd for og hva du tenker! Hvis det er slik at du opplever vold hjemme nå, må du ikke nøle med å si fra til barnevernet.

Vi er litt usikre på om du fortsatt opplever vold hjemme, eller om det er slik at du er redd for at det skal skje igjen. Siden barnevernet er inne i familien din, regner vi med at de prøver å hjelpe til slik at du skal få det bedre hjemme.

Det å bli slått kan føre til fysiske og psykiske problemer og mange trenger terapi for å bearbeide det de har blitt utsatt for. Barnevernet må derfor hjelpe barn som opplever vold hjemme – det har de faktisk plikt til!

Det finnes andre tjenester som kan hjelpe til, for eksempel Alternativ til vold eller Familievernkontoret. Barnevernet kan hjelpe dere å ta kontakt med dem.

Siden disse tingene er litt komplisert, kan det også være til hjelp og ta kontakt med Barnas jurist. De kan hjelpe deg å finne ut av hvordan du kan få bedre hjelp fra barnevernet. I Barnas jurist jobber det jurister som gir gratis hjelp til barn som trenger hjelp med å få oppfylt rettighetene sine.

Lenke til barnas jurist

Vi har skrevet litt om retten til å bli hørt i barnevernet på denne siden, og på denne siden finner du mer informasjon om å klage dersom du er misfornøyd med den hjelpen du får av barnevernet.

Vi tror også det er lurt at du har noen å snakke med om hvordan du har det hjemme. På denne siden finner du oversikt over noen hjelpetjenester.

Vi håper du får hjelp raskt. Hvis ikke kan du gjerne skrive tilbake til oss, enten her eller på post@barneombudet.no. Du kan også ringe oss på telefon 22 99 39 50. Telefonen har åpningstid mellom 0900 og 1500.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv