6. mars 2017

Barnemissanling

jeg har bli mishandlet når jeg var liten.
Han som gjorde det vill ikke si unnskyld.
Hva skal jeg gjøre?

Tema: Vold

Hei, så fint at du skriver til Barneombudet.

Ingen har lov til å mishandle deg, og vi er helt enig i at den som har gjort det burde si unnskyld. Dessverre er det ikke lett å tvinge noen til å si unnskyld.

Dersom du har sagt ifra og den som har gjort det likevel ikke vil si unnskyld er det vanskelig. Det kan jo likevel føles godt for deg å ha sagt hvordan du opplevde det, og at du synes det hadde vært bra med en unnskyldning.

Det er noen ting du kan gjøre. Du kan anmelde saken til politiet. Da vil politiet forsøke å finne ut hva som har skjedd, og den som har mishandlet deg kan få straff. Men det kan være vanskelig å bevise noe hvis det er lenge siden det skjedde.

Du kan også kreve erstatning, det betyr å få noen penger som plaster på såret. Du kan kreve penger av den som har mishandlet deg, men det kan være vanskelig å få den som har gjort det til å betale.

En ting som er litt lettere er å søke om noe som heter voldsoffererstatning. Det er en ordning hvor staten gir erstatning for at noen har mishandlet deg uten at de har klart å beskytte deg. Hvis du får sånn erstatning betyr det at staten tror på at du har opplevd mishandling, og det er viktig for mange.

Voldsoffererstatning er litt vanskelig å forstå fordi det er mange regler. Hvis du vil kan du be om hjelp hos Barnas jurist. Du kan skrive til dem på post@barnasjurist.no eller ringe på telefon 22 41 22 40 mellom kl. 09.00 og 16.00.

Lykke til.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv