27. juni 2017

Barnebolig

Hei, jeg er en jente på 15, jeg er innlagt på en psykiatrisk akuttavdeling. Vanlig lengde på innleggelse er opptil 3 uker. Jeg har vært her siden oktober. Nå har jeg fått vite at jeg har krav på barnebolig. Jeg har diagnosen Asperger syndrom. Jeg har også utagert. Men utageringen begynte i år mot personalet her. Jeg har aldri vært voldelig før. Jeg følte meg innesperret og var deprimert. Men nå skal visst bydelen finne en barnebolig til meg. Jeg vil ikke flytte i noen barnebolig. Jeg er ikke utviklingshemmet, jeg har heller ingen fysiske utfordringer. Jeg mener at jeg ikke har rett på barnebolig. Jeg har et par spørsmål angående det. Jeg har spurt andre spørretjenester før, men ikke fått svar.
1-Når jeg flytter i barneboligen, kan jeg klage på det?
2-Kan ansatte i barneboligen bruke tvang?
3-Kan ansatte i barneboligen nekte meg og gå ut alene?

Hei, fint at du har skrevet til Barneombudet om dette.

Du har veldig mange viktige innvendinger på hvorfor du ikke vil i Barnebolig. Du har også tre helt konkrete spørsmål som det er vanskelig å svare helt kort på.

Vi mener det er viktig at du får svar på spørsmål og hjelp fra noen som kan hjelpe deg direkte. Siden Barneombudet ikke har mulighet til det, skal vi gi deg tips om hvem du kan ta kontakt med.

Du kan ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket du bor. De kan vurdere din sak, det at bydelen vil flytte deg i en enebolig, og gi deg råd og veiledning.

Vi vil også anbefale at du kontakter Barnas jurist. De gir gratis rettshjelp til barn under 25 år.

Avslutningsvis vil vi understreke at det står i barnekonvensjonen at barn har rett til å bli hørt. Det betyr at de som bestemmer at du skal flytte i barnebolig har plikt til å høre på det du har å si. I tillegg skal de finne ut hva som er det beste for deg. Det skal de, fordi dette står i barnekonvensjonens artikkel 3.

Lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv