20. september 2017

Barnearbeid

På min skole må vi tømme plast og papir på hele skolen en dag i uka? Er dette lov?

Hei!

Fint at du skriver til oss hos Barneombudet!

Det kan stå i ordensreglene på skolen at elevene skal være med å holde skolen ryddig. Så ja, skolen kan kreve at dere er med å rydder søppel som papir og plast.

Likevel skal det ikke være dere elevene som skal ha ansvaret for all rengjøringen på skolen. Det skal noen som jobber på skolen ha. Om dere synes at dere må rydde for mye på skolen bør dere snakke med kontaktlæreren deres om dette.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv