17. oktober 2017

Barn

Hva er barnekonvensjonen?

Tema: Rettigheter

Hei,

Så fint at du spør oss om barnekonvensjonen.

Barnekonvensjonen er regler om barns rettigheter. Den sier noe om hvordan barn skal ha det.

Barnekonvensjonen er en avtale mellom stater (land), og den gjelder for nesten alle barn i verden. Den gir alle barn viktige og egne rettigheter, uansett hvor du bor eller hvem du er. For eksempel rett til skole, rett til å være trygg, rett til et privatliv og rett til fritid. En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i alle saker som gjelder dem.

Norge har gjort barnekonvensjonen til norsk lov. Det betyr at de som bestemmer i Norge må passe på at de følger det konvensjonen sier.

Du kan lese mer om barnekonvensjonen her.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

Spørsmålsarkiv