16. juni 2017

Barn

Hei. Har bare et generelt spørsmål.

Hvis jeg hadde blitt gravid, jeg vet hvem faren er, men vil ikke ha han i li et mitt. Jeg mener jeg bare kan skrive får ukjent, men han har fått vite at han er faren. Har han rett på å be meg ta DNA test?

Hei!

Så bra at du spør oss om dette.

Det kan være gode grunner til at en mor ikke vil ha barnets far i livet sitt. Men et barn kan ha andre ønsker og behov enn moren sin. Som regel vil det være fint for et barn å vite hvem både mor og far er.

Dersom faren vil bli registrert som far kan han «erklære farskap» under svangerskapet eller etter at barnet er født. Det betyr at han kan påta seg farskapet ved å si ifra til myndighetene om at han er faren.

Myndighetene har et særlig ansvar for å få avklart hvem som er mor og far til et barn. Dette står i barneloven. Domstolen kan pålegge både mor, barn og far å avlegge DNA-prøve for å få klarlagt hvem som er foreldre til barnet. Det står i barneloven §24.

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv