9. februar 2018

avslutte en sak.

Saken min har blitt avsluttet, men barnevernet har ikke snakket med meg om det, er ikke det ulovlig? og om den har blitt sendt til fykesnevnda og den har blitt avsluttet er det ikke ulovelig da også? er det sånn at jeg har rett på penger og få dekt leilighet? siden jeg ikke er 18 år ennå?

Hei og takk for at du skriver til oss!

Fint at du spør oss om dine rettigheter overfor barnevernet.

Når du er involvert i en barnevernssak har du flere rettigheter. En av de viktigste er retten til å bli hørt. Det betyr at barnevernet skal snakke med deg for å få høre hva du mener, ønsker eller tenker. Barnevernet skal også informere godt om hva de gjør og hvorfor. Dette gjelder også dersom barnevernet avslutter en sak. De skal informere deg om hvorfor saken avsluttes og hva som vil skje videre. Det er saksbehandleren din i barnevernet som skal informere deg om dette.

Hva gjelder leilighet er det slik at barnevernet noen ganger dekker dette, fordi de mener det beste for ungdommen er å bo for seg selv. Hvis barnevernet mener det beste for ungdommen er å bo i egen leilighet må de hjelpe ungdommen med utgiftene til leilighet. I og med at du skriver at barnevernssaken er avsluttet, virker det for oss som om barnevernet ikke skal være involvert lenger. Dersom barnevernet ikke er involvert i saken, kan de heller ikke dekke utgiftene til leilighet.

Dersom du ønsker å flytte for deg selv må du snakke med de som har omsorgsansvaret for deg. Dette er som regel foreldrene dine. Du kan spørre saksbehandler i barneverntjenesten eller foreldrene dine om dette. De som har omsorgsansvaret for deg har ansvaret for deg frem til du blir myndig. De kan derfor nekte deg å flytte frem til du blir 18 år.

Lenke til informasjon om å flytte hjemmefra.

Vi anbefaler deg å snakke med en voksen du stoler på om hvordan du har det. Noen ganger kan det hjelpe bare å sette ord på tanker og følelser. Andre ganger kan man trenge råd om hva man kan gjøre for å få det bedre. Da kan et tips være å snakke med helsesøster på skolen din.

Helsesøstre er vant til å snakke med barn og ungdom, og de har også god oversikt over andre som kan være til hjelp.

Barneombudet har satt ned noen punkter om hvordan barn kan gå frem når de ønsker å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. Vi håper og tror du kan finne noen nyttige tips her.

Lenke til den vanskelige samtalen med en voksen.

Lykke til!

Hilsen oss i Barneombudet

 

 

Spørsmålsarkiv