4. desember 2017

Anmerkning i sjuende klasse

Er det lov for lærere og gi anmerkninger til sjuende klassinger, for på skolen min har lærere begynt med å gi anmerkninger til folk på barneskulen.

Tema: Skole

Hei

Ja, det er lov for en skole å gi anmerkninger til elever i både barneskolen og ungdomsskolen. Selv om du ikke skal ha karakter i orden og oppførsel, skal skolen gi deg en vurdering.

Skolene skal også forklare for elevene hvilke regler som står i skolens ordensreglement. Utdanningsdirektoratet skriver på sine nettsider at anmerkninger kan være en slik reaksjon på at du bryter ordensreglene på skolen. Det skal stå i ordensreglementet at lærere kan gi deg anmerkning hvis du bryter reglene, og hva en slik anmerkning kan føre til.

Barneombudet får mange spørsmål om anmerkninger og de viser at mange skoler bruker anmerkninger som straff (sanksjon). Det er ikke slik anmerkninger er ment. De skal kunne brukes som en veiledning til eleven om at «når bryter du reglene» og må huske dette til en annen gang. De skal også kunne hjelpe læreren å holde litt oversikt over hva du som elev gjør.

Hilsen oss i Barneombudet

Spørsmålsarkiv