8. mars 2018

Anmeldelse/besøksforbud

Hei. Kan jeg anmelde en person som har lagt ut bilde av meg på sosiale medier med trusler i bildet? Men foreldrene mine sier de ønsker at personen som la ut dette skal få en sjanse til.

Hei og takk for at du skriver til oss hos Barneombudet.

Det er verken lov å legge ut bilder av andre uten samtykke eller fremsette trusler. Dette er absolutt ikke greit! Begge deler kan være straffbart og er noe man kan anmelde til politiet. På generelt grunnlag vil vi hos Barneombudet oppfordre barn og unge til å anmelde trusler til politiet.

Vi hos Barneombudet vet ikke hvorfor dine foreldre ikke ønsker at dette skal anmeldes. Kanskje du kan be foreldrene dine forklare hvorfor de mener at saken ikke bør anmeldes? Kanskje de mener at det er bedre at dere møtes og at han som har lagt ut bildet fjerner dette og sier unnskyld? Vi mener hvert fall at vedkommende som har lagt ut bildet må forstå at dette ikke er greit og at han ikke skal gjøre dette igjen.

Kanskje du kan diskutere saken med noen andre voksne og høre hva de mener? For eksempel læreren din, rektor eller helsesøster på skolen?

Det er også viktig at bildet blir fjernet. Dersom vedkommende ikke ønsker å fjerne bildet er det også større grunn til å anmelde vedkommende. Du kan også ta kontakt med internettleverandøren for å få bildene fjernet. For hjelp til hvordan du går frem se datatilsynets hjemmeside www.slettmeg.no

Vi ønsker deg masse lykke til!

Hilsen oss hos Barneombudet

Spørsmålsarkiv