11. august 2017

Ang bup og bv

Jeg er en gutt på 17 år som lurer på om foreldrene mine kan nekte meg å fortsatt gå til bup og forts samtaler med barnevernet. Foreldrene mine mener dette ikke er bra for meg? Vet ikke helt hva det er selv, men jeg vil gjerne fortsette. Hva burde jeg gjøre? Bup og bv er arrogante frekke mot foreldrene mine.

Hei

Fint at du opplever at det er nyttig å snakke med BUP og barnevernet.

Foreldrene dine kan ikke nekte deg å gå til BUP når du har fylt 16 år, selv om du ikke er myndig. Når du er over 16 år, så må du selv samtykke til helsehjelp. BUP er en form for helsehjelp. Det betyr at du da selv kan bestemme om du vil fortsette i BUP.

Vi går ut fra at samtalene du har med barnevernet er et frivillig hjelpetiltak. Når du er over 15 år må både du og foreldrene dine samtykke til den frivillige hjelpen du får fra barnevernet. Det betyr at foreldrene dine kan nekte. Barnevernet kan etter en vurdering av saken din eventuelt sette inn tiltak uten samtykke fra foreldrene dine.

Hvis du og foreldrene dine er uenige kan det være lurt at du snakker ordentlig med dem om dine behov. Du kan også spørre dem om hvorfor de mener det ikke er bra for deg. Vi har laget noen tips til den vanskelige samtalen med voksne.

Vi håper det løser seg.

Hilsen oss hos Barnebudet

Spørsmålsarkiv