8. august 2016

Alkohol

Hei! Jeg har et spørsmål om alkohol inntak når man er under 18 osv. Er dette egentlig straffbart? Jeg vet man ikke km kjøpe, det er ulovlig å sjenke mindreårige osv. Men la oss si at det står en boks på øl i veien og jeg drikker den (hadde aldri gjort det, men dere skjønner poenget mitt). Om noen ser meg da, kan de "anmelde" meg? Og om de kan hva skjer da.

Et til spm, man kan jo ikke kjøpe alkohol over 21% (husker ikke nøyaktig prosent), men har man lov til å drikke det? Kan en på 21 kjøpe men høy prosent og lovlig servere til en på 18??

Hei,

Takk for at du skriver til oss om dette temaet.

Det står ikke noe i alkoholloven om at det er lov å drikke før man er 18 år. Loven sier heller ikke noe direkte om at det ulovlig å drikke alkohol dersom man er under 18 år. I Norge er det slik at det er forbudt å selge eller overlate alkoholholdig drikk til personer under 18 år.

Det er altså slik at det er den som skaffer deg alkoholen,som gjør en ulovlig handling, og dermed kan straffes.

Dersom noen ser at mindreårige barn drikker alkohol kan de ta kontakt med foreldre eller barnevernet.

Hilsen oss hos Barneombudet

 

 

 

 

 

 

 

Spørsmålsarkiv